Ergonomia Conscient a l’Arquitectura. Informació i interacció entre l’entorn construït, l’ésser humà i el benestar integral

Tesis-02
Autoria

María José Araya León

Dirigit per

Javier Peña Andrés (Elisava), Ricardo Guasch Ceballos (Elisava)

Publicat per

Universitat Internacional de Catalunya, Elisava

Any

2022

La relació i la interacció que hi ha entre l’entorn construït i l’ésser humà i com aquest impacta en l’exercici, el benestar i la salut de les persones és una cosa que es troba en constant investigació i desenvolupament. Les preocupacions sobre el benestar i la salut de les i els treballadors/es han pres un èmfasi més gran des de l’època de la industrialització, on les característiques físiques i organitzacionals es presentaven com les principals àrees d’impacte en la comprensió de l’home i la màquina. L’ergonomia apareix en aquest context com una disciplina que s’ocupa d’aquests problemes, sumat als efectes que tenen en la productivitat. Avui aquesta disciplina s’ha estès a altres àrees en la comprensió de les activitats humanes, però, a la pràctica encara hi ha problemes per resoldre quant a la incidència negativa que l’entorn construït pot tenir sobre els éssers humans.

Paraules Clau: Entorn construït; Espai interior; Ergonomia; Consciència; Piscologia; Biologia; Benestar integral; El percebut; Allò no percebut.

Fes clic en l’enllaç a continuació per llegir la tesi doctoral completa.