El Food Design com a vincle entre disseny i gastronomia. L’experiència gastronòmica a Catalunya del 2000 al 2020

Tesis-09
Autoria

Mariana Eidler

Dirigit per

Rafael Pozo, Ricardo Bonacho

Publicat per

Elisava, ISEC Lisboa

Any

2023

El valor social i cultural de l’alimentació ha aixecat l’interès dels dissenyadors que per acostar-s’hi han explorat un nou territori que s’ha anomenat Food Design. En aquest context, la nostra investigació se centra en el concepte Food Design entès com un agent de canvi que reflexiona sobre el disseny del menjar, dels sistemes alimentaris i de tots els elements involucrats en lacció de menjar. També indaga en la relació d’aquest concepte amb la disciplina del disseny i la gastronomia des de les perspectives professional i acadèmica, amb l’interès de conèixer com interaccionen i alhora com ofereixen serveis, productes i experiències alimentàries.

La investigació ens permet concloure que el territori que sorgeix de la intersecció dels camps d’estudi proposats, disseny i alimentació – el Food Design – sigui reconegut com un territori transdisciplinar. Aquesta relació permet aportar models dintercanvi de coneixement, que permeten la creació transdisciplinar de noves solucions per al sistema alimentari i nous models de coneixement.

Per això és pertinent la proposta de grau a Food Design que aporta un nou perfil de professional a l’àmbit de l’alimentació, amb competències en disseny i en gastronomia amb una visió holística i transdisciplinar.

El Food Designer com a professional serà l’enllaç per crear ponts que puguin apropar les dues disciplines i poder oferir a la societat ia la indústria solucions transdisciplinàries que tinguin en consideració els temes que ens planteja el present i el futur de l’alimentació.

Fes clic en l’enllaç a continuació per llegir la tesi doctoral completa (properament).