Anàlisi i definició de les competències creatives dels dissenyadors

Tesis-03
Autoria

Beatriz Martínez Villagrasa

Dirigit per

Sergi Cortiñas (UPF), Danae Esparza (Elisava)

Publicat per

Universitat Pompeu Fabra, Elisava

Any

2020

Anàlisi i definició de les competències creatives dels dissenyadors: creació d’eines per a l’anàlisi de les competències per aplicar-les en l’àmbit educatiu i professional del disseny. Aquesta tesi doctoral mostra una investigació sobre les competències creatives del dissenyador. Per identificar-les, es van utilitzar mètodes qualitatius i quantitatius. S’han recollit dades qualitatives de catorze professionals i s’han entrevistat estudiants de l’àmbit del disseny i l’enginyeria. També es va fer un estudi de cas d’una empresa de disseny de productes. A més, es van realitzar observacions no participants de 105 joves dissenyadors a tres universitats europees. Les dades quantitatives es van arreplegar a partir d’un qüestionari en línia, el Creative Decoding Tool.

Paraules clau: Creativitat, procés de disseny, procés creatiu, competències, competències creatives, ensenyament del disseny, teoria del disseny, pràctica del disseny.

Fes clic en l’enllaç a continuació per llegir la tesi doctoral completa.