Transitions

transitions-01
Equip

Oscar Tomico, Marina Castán, Laia Orozco, Laura Clèries

Partners

Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), Stiftelsen Produktionstekniskt Centrum, Boras For Tekoindustrin, Città Studi SPA, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Agrupació catalana del tèxtil i de la moda, Next Technology, New Order of Fashion, Ayuntamiento de Borås

Research Group

Materials & Wellbeing

Research Lab

Material Designers

Projecte

Erasmus+

TRANSITIONS és una aliança estratègica per a la innovació, que té com a objectiu crear un entorn col·laboratiu que permeti detectar les necessitats professionals del mercat, del disseny i del sector tèxtil, per tal de poder desenvolupar nous mètodes de formació per afrontar la transformació digital i sostenible actual.

TRANSITIONS aprofita la transició del sector tèxtil i de la moda desenvolupant nous mètodes d’aprenentatge, eines i pràctiques per ajudar alumnes, joves dissenyadors i professionals a fer front als reptes reals. Per aconseguir-ho, proposa un enfocament pedagògic multidisciplinari basat en les teories de disseny de la transició, en la metodologia lean, i en disciplines i pràctiques relacionades amb la fabricació tèxtil, biològica i digital.
Resultats
  • Creació d’un programa de formació modular basat en la indústria 4.0 per crear un nou sistema circular per al sector del tèxtil i la moda.
  • Creació de mòduls de formació centrats en la innovació i basats en pràctiques i reptes reals (laboratoris de transició) que permetin la formació, el reciclatge i la millora de les habilitats dels alumnes.
  • Desenvolupament de nous mètodes per generar innovació en els processos tèxtils i de disseny, producció i màrqueting.