PMMT Architects – The future of hospitals

pmmt-02
Equip

Ricardo Guasch, Maria Araya, Ainoa Abella, Laura Clèries

Partners

PMMT Architecture

L’estudi d’arquitectura PMMT, des de la seva àrea de recerca, busca definir nous paràmetres i línies de reserca en base a la definició dels futurs hospitals. La xarxa de recerca interdisciplinària d’Elisava Research proporciona suport científic basat en la recerca de tendències socioculturals properes i llunyanes, la visió dels experts i l’actual estat científic, per tal d’evaluar i reforçar les línies de recerca de PMMT i proposar-ne de noves.

Resultats

  • Informe d’innovació.
  • Document científic.
pmmt-04
pmmt-03