Phygital Human Bone

phygital-human-bone-research
Equip

Juan Crespo, Marco Gesualdo, Marta Otero, Xavier Jordana

Partners

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Projecte

LLAVOR 2023-24 – Tissue Repair and Regeneration Laboratory (TR2Lab)

Research Group

Materials & Wellbeing

Generació d’una solució innovadora per a cobrir la necessitat de disposar de models ossis humans per a estratègies d’enginyeria de teixits: creació d’un model biomimètic ultrarealista d’ós humà a partir de disseny assistit per algorismes. A dia d’avui, no hi ha solucions satisfactòries de models d’ós humà al mercat per als sectors biomèdic i científico-investigador. Això genera una dificultat per a poder estudiar diferents efectes i patologies derivades de diverses afeccions òssies. Phygital Human Bone pretén aportar una solució integral i versàtil per als diferents àmbits, consolidant-se com una spin-off competitiva i innovadora.

 

Les principals activitats que es desenvoluparan al projecte seran:

  • Disseny i desenvolupament d’un model paramèdic biomimèc mitjançant AAD.
  • Investigació i exploració de tecnologies de fabricació additiva òptimes per als models.
  • Assajos i caracterització biomecànica de prototips.
  • Anàlisi i validació de dades.
  • Protecció d’IP i constitució de spin-off.
  • Difusió i divulgació dels resultats.