Living Lab – Decoding Well-being hospitality and retail spaces

CENFIM-02
Equip

Anna del Corral, Maria Araya, Ainoa Abella

Partners

AMBIT – Interiors Living Lab

Research Group

Materials & Wellbeing

Un projecte sobre la descodificació dels patrons ergonòmics espacials dels interiors de l’hosteleria i el comerç que influeixen en l’experiència de l’usuari mitjançant l’ús d’eines fisiològiques i dispositius de mesurament de l’ambient.

Resultats

  • Investigació dels paràmetres de l’entorn que influeixen en la percepció, emoció i comportament de l’usuari.
  • Investigació dels paràmetres de l’usuari que permeten posar de manifest la influència del disseny d’interiors i les eines que permeten mesurar-los.
  • Caixa d’eines (guia metodològica) i mètodes que permeten mesurar i avaluar la percepció, l’emoció i el comportament dels usuaris en els espais interiors dels hotels.
  • L’experimentació de la caixa d’eines en un entorn real, a l’esdeveniment InteriHOTEL BCN’19.