Cure+

cure-01
Equip

Isabel Ordóñez

Partners

Ajuntament de Riga, Riga Energy Agency, Ajuntament de Tartu, Hogeschool van Amsterdam (AUAS), Ajuntament de Kavala

Research Group

Materials & Wellbeing

Research Lab

Design x City Making

Projecte

European Climate Initiative (EUKI)

Els residus de construcció i demolició (RCD) són el flux de residus més important a la UE en termes de massa, amb al voltant de 340 milions de tones entre 2010 i 2018 (EEA, 2020). Per tant, el Pla d‟Acció d‟Economia Circular (EC, 2015) ha identificat els RCD com un flux de residus prioritari per tancar el cicle. Seguint la directiva marc sobre residus, la majoria dels estats membres van aconseguir un objectiu de recuperació del 70% dels RCD. Tot i això, la taxa de recuperació es va basar principalment en el farciment o el downcycling, accions que dificulten la implementació dels objectius. Els fluxos de materials que sorgeixen dels treballs de demolició i renovació actualment no estan disponibles per a activitats de reutilització o reciclatge.

El projecte Cure+ Centres for Urban Resources, Reuse and Remanufacture promourà i dissenyarà pràctiques urbanes per a rastrejar, reduir, reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar RCD domèstics, així com aprendre de les millors pràctiques en altres llocs i desenvolupar solucions adaptades localment, posant als ciutadans en primer pla.
cure-03
cure-02

Aquest projecte forma part de la Iniciativa Europea per al Clima (EUKI) del Ministeri Federal d’Afers Econòmics i Acció Climàtica Alemany (BMWK).

Elisava