Creating Care: designing a social relationship for citizens

health-care-01
Equip

Massimo Menichinelli, Anna del Corral, Ainoa Abella, Juan Crespo, Jessica Fernández, Danae Esparza

Partners

Glasgow School of Art (GSA), The Care Lab (TCL)

Projecte

Scottish Education Exchange Programme

Research Group

Materials & Wellbeing

Disseny, documentació i difusió d’experiències innovadores d’atenció centrades en la ciutadania a Catalunya i a Escòcia, posant el focus en l’atenció en drets humans i relacions socials.

Es farà una exposició i un esdeveniment públic que incorpora exemples pràctics de tots dos contextos culturals, creant una plataforma per a la participació ciutadana i una proposta de futur Servei Nacional d’Atenció.

The Care Lab organitzarà un taller a Barcelona on assistiran acadèmics i professionals, en el marc de la inauguració de la xarxa European Design and Innovation in Care i vinculat a institucions governamentals i d’innovació social.

 

El projecte situa la cura com a relació cultural i “dret” social per a tota la població, combinant la investigació acadèmica i la innovació social, la implicació professional i del tercer sector i la Transició Justa cap a un model socioeconòmic de futur (Economia del Benestar/WEALL ).

Creating Care demostra un aprenentatge intercultural a Catalunya i Escòcia, identifica comunitats de pràctica (més enllà dels professionals del disseny i acadèmics) capaços de dissenyar activitats d’innovació per a situacions complexes i fa que aquest coneixement a nivell europeu estigui disponible a través d’exposicions, discursos públics i publicacions.