Change Agents

change-agents-02
Equip

Ariel Guersenzvaig, Guim Espelt

Partners

Moholy-Nagy University of Art and Design (Budapest), Universität der Künste (Berlin), Estonian Academy of Arts (Tallin), Free University (Bozen-Bolzano), College of Engineering, Design and Art (Shenkar)

Projecte

Erasmus+

Projecte que promou la inclusió i la diversitat a la pràctica del disseny social de les institucions i persones associades. L’objectiu principal és fomentar la inclusió i la diversitat entre els diferents sectors i estructurar el coneixement descobert sobre com establir i mantenir col·laboracions al servei de les necessitats reals de diferents comunitats mitjançant l’ús del disseny.

Change Agents promou que l’educació superior (especialment en el camp del disseny i l’art) reaccioni més activament davant dels desafiaments de la vida real amb la participació d'”herois quotidians”, involucra col·laboradors, treballadors de camp per construir un sistema més inclusiu on el professorat i l’alumnat pugui practicar i dominar la inclusió social i la diversitat a la seva vida acadèmica i més enllà.
change-agents-03
Elisava

L’altre objectiu d’aquest projecte és construir un sistema d’educació superior més inclusiu, vinculant institucions no acadèmiques i les comunitats locals a l’entorn acadèmic, amb una diversitat de col·laboradors, institucions, ONG que representin una comunitat més diversa i diversifiquin la noció de privilegis que de vegades representen els sectors acadèmics.

change-agents-06
change-agents-07