CarNet – Interior materials for shared cars

Carnet-02
Equip

José López Aguilar, Saúl Baeza

Partners

CarNet

Research Group

Materials & Wellbeing

Research Lab

Material Designers

Un projecte d’investigació i exploració de materials que responguin a les necessitats de compartir els cotxes. Definició de les principals característiques físiques i químiques, així com de les normes de mercat i de qualitat, i entrega d’una caixa de materials.

Resultats

  • Informe d’innovació.
  • Caixa de materials.