CarNet – A design fiction film about the future of mobility

CARNET.2_1
Equip

Guim Espelt, Laura Clèries, Attassa Cabrera

Partners

CarNet

Research Lab

Design x City Making

Intervencions

Ramon Faura, Saúl Baeza, Roger Paez, Tona Monjo

Producció audiovisual

Åkerblom Studio

Un projecte basat en la recerca sobre estils de vida i disseny com a suport al desenvolupament d’un lloc sobre el futur de la mobilitat. Elisava Research ha organitzat el projecte en 5 grups –Desk Research, Expert Forums, Lifestyles Research, Film Research i Art Direction Research– per recopilar informació per tal de poder construir una història. El resultat ha estat un audiovisual de 2 minuts en què surt un personatge movent-se per la ciutat, on cada escena i paraula responen a informació de recerca.

Resultats

  • Informe d’innovació.
  • Video.