Cams – Adapted Motosharing Services

CAMS-02
Equip

Francesc Ribot, Silvia Escursell, Gemma Delgado

Partners

Seat, XMOBA motosharing service, Nano-Care Deutschland

Research Lab

Design x City Making

Projecte

EIT Urban Mobility

La COVID-19 està posant en perill la viabilitat financera del motosharing. La disminució del nombre d’usuaris pot arribar a ser del 26% (últimes enquestes de mobilitat) amb la corresponent disminució d’ingressos. Juntament amb aquest descens, es produeix un augment de les despeses de funcionament a causa de la desinfecció. Liquid Guard® de Nano-Care és una nanotecnologia que, aplicada a les superfícies, és capaç d’eliminar virus, microbis, bacteris i fongs, sense intervenció humana addicional, reduint els costos dels proveïdors de serveis i augmentant la seguretat dels usuaris. Barcelona, ​​com a ciutat europea amb el major índex de motos per habitant, és la ciutat perfecta per provar Liquid Guard® contra la COVID-19 en els serveis de motosharing.
CAMS-05

Resultats

  • Validació del producte Liquid Guard®.
  • Funcionament de Liquid Guard® definit (Procediment operatiu de l’aplicació).
  • Estudi del comportament i temors pel COVID-19 dels usuaris de motosharing.
  • Viabilitat del servei XMOBA Motosharing.
  • Aplicabilitat dels serveis de mobilitat de Liquid Guard®.