Airtopia

Elisava
Equip

Anna del Corral, Ainoa Abella, María Araya

Partners

BcD-Barcelona centre de Disseny, Domestic Data Streamers, Hospital Sant Joan de Déu, Anima Design, Clúster de Salut Mental de Catalunya

Research Group

Materials & Wellbeing

Projecte

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

L’objectiu final del projecte Airtopia és dissenyar i desenvolupar un sistema capaç de reduir l’exposició a contaminants en l’interior dels edificis, disminuint els riscos per a la salut física i emocional, alhora que se’n garanteix el confort i s’optimitzen els recursos energètics necessaris.

Airtopia neix de la preocupació per abordar el canvi de paradigma que provoca la digitalització a la indústria i situa les persones usuàries al centre de la seva activitat, empoderant-les gràcies a l’accés a la informació i la tecnologia, i, en aquest cas, en relació amb les dades sobre la salut que propicia un entorn concret.
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava