Dra. Daria De Seta

Coordinadora de l’Àrea d’Espai al Grau en Disseny

daria-de-seta
Daria de Seta, Doctora en Arquitectura, ensenya Projecte d’Espai per transmetre amb passió i entusiasme el procés que condueix de la concepció a la realització. Instaura amb els estudiants un clima de dialèctica i d’intercanvi on l’exigència es transforma en un recurs natural del treball en equip.

En els cursos Projectes III (introducció al projecte d’espai), Projecte Global II, en els TFG d’espai i els multidisciplinars (Bloon), així com en la coordinació de l’àrea d’espai, aposta per programes que, a partir dels coneixements de l’especialitat, requereixen una visió transversal, fent de l’àmbit d’espai un terreny d’investigació i d’experimentació obert a les incursions d’altres sabers professionals (interacció, gràfica, enginyeria, producte, sociologia, política, estètica).
Producció científica U-Recerca