Activitats

Elisava Research organitza activitats relacionades amb el disseny per a generar coneixement i transferir-lo a la societat, al terreny professional i a l’àmbit acadèmic, per explorar col·lectivament noves maneres de construir una societat de benestar, innovadora, ètica i sostenible per mitjà de la investigació en disseny i enginyeria.