‘RAW’, projecte europeu per transformar l’espai públic mitjançant el joc lliure i segur

RAW és un prototip per facilitar el joc lliure i segur a la ciutat a través de la transformació temporal de l’espai públic. És un sistema modular i obert a partir d’unitats prefabricades de terra compactada, que funciona de forma autònoma i es pot adaptar a les circumstàncies de l’entorn. D’aquesta manera es generen nivells, seqüències i racons que doten l’espai públic de qualitats que el fan atractor d’activitats associades als entorns escolars.

La terra com a material constructiu d’arquitectura efímera pot semblar paradoxal, però té múltiples avantatges. La terra admet diversos acabats i, per evidenciar-ho, RAW la utilitza en tres densitats diferents: compactada prefabricada, compactada manual i solta. Aquesta variabilitat permet que l’ús i el joc que se’n derivi sigui més complex. D’altra banda, la terra és un material natural, reutilitzable i reciclable, amb una petjada de carboni ínfima. Quan la vida útil del prototip a l’espai públic finalitzi, es reutilitzarà al pati de l’Escola Antoni Brusi, en una nova configuració codissenyada amb els infants. A mesura que el joc i l’ús el vagin disgregant, RAW es mesclarà completament amb el terra del pati, reintegrant-se al cicle natural.

RAW és una aposta per un disseny públic no extractiu, adaptable i amb una jugabilitat infinita. La iniciativa forma part de Cross-KIC New European Bauhaus, un projecte promogut i finançat per EIT Community New European Bauhaus.

La proposta compta amb el suport de CARNET, l’Ajuntament de Barcelona i l’escola Antoni Brusi. El prototip, dissenyat i fabricat per un equip d’Elisava Research liderat pel Dr. Roger Paez, s’ha provat a Barcelona el desembre de 2021 i es compartirà en obert perquè es pugui implementar a tot Europa.

Crèdits

Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Elisava Research: Roger Paez (PI/project manager), Jordi Queralt (coordinador de disseny).
Alumni Elisava-Projecte: Liana Kalaitzoglou
Estudiants Elisava-Muntatge: Diana Mehrez, Emma Moreno, Eloi Sànchez, Qhosha Vad
Estudiants de 6è de l’Escola Antoni Brusi
Col·laboradors: CARNET, Ajuntament de Barcelona, Escola Antoni Brusi, GLS Prefabricats