Quines són les funcions d’un director creatiu?

14 set. 2022
director-creativo

El Director Creatiu o Directora Creativa es mou en un món en transformació permanent, fet que implica que ha d’estar preparat per afrontar de manera constant reptes creatius molt diversos, no només per les múltiples categories de les marques i empreses amb les quals col·labora, sinó també degut a la ràpida evolució que experimenten els diferents llenguatges, canals i formats del context mediàtic en el qual es mou. Tot i que els mitjans i les formes canvien, la creativitat i l’empatia són constants ineludibles de la bona comunicació.

Què és la Direcció Creativa?

La Direcció Creativa és una pràctica professional vinculada directament a l’estratègia de comunicació, el màrqueting i la publicitat, en la qual el Director Creatiu exerceix de creador de missatges i projectes que potencien el valor i la percepció d’una marca específica i que resulten rellevants per a un públic objectiu específic.

Quin és el treball d’un Director Creatiu?

El treball del Director Creatiu o Directora Creativa consisteix a fer ús del pensament estratègic, el disseny publicitari i la creativitat per oferir a empreses i marques solucions de comunicació visual, conceptual i experiencial d’acord amb les necessitats que tenen i el context en què es troben; tot això amb la finalitat de posicionar-se de manera positiva a la ment de l’audiència a través de principis universals com la motivació i l’empatia i comptant amb la creativitat com a eina principal.

Dedicar-se a la Direcció Creativa implica desenvolupar moltes i diverses habilitats com el pensament lateral, l’ús del llenguatge i la imatge, la intel·ligència emocional i la capacitat disruptiva per trobar oportunitats de comunicació que sorprenguin i emocionin al públic en general.

Les funcions principals del Director Creatiu

El Director Creatiu o Directora Creativa esdevé el responsable de la comunicació i l’expressió d’una marca, la qual cosa significa que la seva feina principal és assegurar-se que els missatges que una empresa pretengui compartir estiguin en consonància amb la natura mateixa de la marca, per reflectir-ne la veritable i autèntica personalitat.

Per poder dur-ho a terme s’ha de conviure amb molts professionals de diverses àrees, des de la gerència d’empresa als i les especialistes de màrqueting, passant pels executius i executives de comptes, i els i les professionals del disseny gràfic, la producció audiovisual i el desenvolupament de programari, entre d’altres. El Director Creatiu exerceix de pont entre tots aquests perfils tan diversos i és l’encarregat d’orquestrar-los perquè puguin produir de manera conjunta peces de comunicació coherents i efectives a través de múltiples canals de comunicació.

No obstant això, una de les habilitats i funcions més importants d’un bon Director Creatiu és saber explicar històries i, a través d’elles, provocar emocions que generin vincles forts entre persones i marques i que, a més, puguin activar-les més enllà d’allò que és només transaccional.

Màster en Direcció Creativa i Comunicació

El Director Creatiu o Directora Creativa ha de tenir una mirada holística capaç d’entendre el context, potenciar la marca i seduir l’audiència creant missatges útils i rellevants per a moltíssimes persones, fet que fa de la seva feina una pràctica fascinant.

Desenvolupar les habilitats necessàries per complir amb aquesta tasca requereix temps i esforç, però alhora permet obtenir un seguit de coneixements útils per a molts aspectes de la vida.

En el Màster en Direcció Creativa i Comunicació d’Elisava es considera la creativitat com una pràctica lliure, diversa i complexa que ofereix infinites solucions i possibilitats, motiu pel qual els seus responsables gaudeixen creant conceptes de comunicació a través d’una metodologia oberta que guia la creativitat però alhora la deixa lliure, perquè els i les estudiants puguin desplegar el seu talent mitjançant eines que estimulen els processos de pensament creatiu.

Si vols conèixer més sobre aquestes eines i metodologia visita la pàgina web del Màster en Direcció Creativa i Comunicació.