Què és enginyeria de disseny industrial?

02 juny 2023
ingenieria_de_diseno_industrial-01

Quan ens plantegem escollir una professió, la nostra ment automàticament projecta un possible escenari futur. Escollir una enginyeria, com el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial o el Màster en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava, és plantejar molts possibles escenaris. L’enginyeria és una disciplina associada a la invenció, les ciències, la creació i la resolució de problemes complexos. A través de les noves indústries, ha incidit en la societat de manera significativa.

En períodes històrics passats, la creació de la indústria ha estat impulsada per enginyers, físics i químics que des dels seus coneixements han transformat la nostra forma de vida, filosofies, polítiques, societats i economia.

Però quina relació hi ha entre enginyeria, disseny i indústria quan parlem d’escollir estudiar una enginyeria en disseny industrial?

Què és disseny industrial?

En termes generals, el disseny és la pràctica professional de crear productes, objectes, espais i serveis utilitzats per les persones des de la cultura formal, l’art i la tecnologia. Es considera una activitat creativa que té com a finalitat proposar objectes que siguin útils i estètics. Ja siguin artesanals o industrials.

El disseny industrial pretén centrar aquesta disciplina en entorns de producció seriada, és el resultat final d’un procés, l’objectiu del qual és buscar una solució idònia a certa problemàtica particular, determinant-ne les funcionalitats, la formalització i la producció industrial.

Què és enginyeria industrial?

Al llarg de la historia, l’enginyeria s’ha considerat una disciplina sinèrgica de la tecnologia i descriu l’enginyer o enginyera com a persones que desenvolupen tecnologia mitjançant nous materials trobats i el seu processament. A l’enginyeria, a totes les seves especialitats, se li atribueix com a qualitat destacable el pensament sistèmic.

L’enginyeria industrial és la branca que s’ocupa de l’optimització de processos, recursos humans i sistemes complexos mitjançant el desenvolupament, la millora i la implementació de sistemes integrats amb persones, economia, coneixement, informació i equipament, energia, materials i processos industrials. Tot plegat amb la finalitat d’obtenir productes i serveis d’alta qualitat i eficiència, útils i que satisfacin la societat, tenint en compte l’impacte ambiental que es genera.

Aleshores, què és enginyeria en disseny industrial?

Tenint en compte les dues definicions anteriors, és més fàcil fer llum sobre la definició d’enginyeria de disseny industrial.

L’Enginyeria en Disseny Industrial és una especialització en la disciplina de l’enginyeria on el pensament sistèmic convergeix amb el procés creatiu.

Les enginyeres i enginyers de disseny industrial són professionals especialitzats en aplicar coneixements científics i tècnics per crear productes, materials o serveis de manera creativa. L’objectiu principal és, una vegada plantejada una problemàtica, investigar per idear una proposta que es pugui dur a la pràctica, que funcioni correctament, que sigui eficient i ambientalment respectuosa i que compleixi les expectatives amb allò que s’havia projectat.

L’enginyer o enginyera de disseny industrial, durant el procés projectual, fa ús de les tècniques necessàries en ideació, invenció, visualització, càlcul, gestió, disseny i especificació de detalls industrials que determina la forma d’un producte d’enginyeria. Alhora, combina l’anàlisi de mercat amb la visió d’innovació de la proposta realitzada.

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava posa a la teva disposició les eines necessàries per entendre aquests canvis i convertir-los en realitats fent de pont entre societat, tecnologia i empresa. Durant els quatre anys de formació, desenvoluparàs les teves capacitats i aptituds per convertir-te en un professional capaç de transformar tendències socials i tecnològiques en oportunitats de disseny, idees en formes, dibuixos en prototips, experiments amb materials en experiències d’usuari, prototips tecnològics en dissenys viables industrialment, propostes de valor en models de negoci sostenibles econòmicament, ecològicament i socialment.

La finalitat del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial és oferir-te els coneixements i les competències necessàries perquè siguis capaç de desenvolupar una actitud creativa d’experimentació, amb criteris científics i humanístics, rellevants i innovadors. Aprendràs a configurar noves realitats per interpretar el context històric, social, cultural, econòmic i tecnològic. I, també, a integrar la sensibilitat formal com a part fonamental del procés del projecte.

Un cop finalitzat el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, tindràs els coneixements i les habilitats necessàries per promoure millores qualitatives en l’activitat de qualsevol empresa, estudi, departament de R+D, oficina tècnica o projecte del qual formis part. O fins i tot podràs iniciar el teu propi projecte i crear una start-up en àmbits i sectors de la enginyeria industrial com el transport i la mobilitat, electrònica de consum, salut i enginyeria biomèdica, alimentació, esport, aplicacions digitals i sostenibilitat.

Per a aquells i aquelles alumnes que ja han cursat el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, Elisava ofereix també el Màster en Enginyeria de Disseny Industrial.