Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Documentació genèrica del SGIC

En aquest espai trobaràs tota la informació relativa a la política de qualitat d’Elisava i a les mesures més destacades relatives a la millora de la gestió i els serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de les titulacions, indicadors de satisfacció i altres informacions rellevants.

Documentació sobre el desenvolupament operatiu i indicadors de les titulacions
Indicadors de satisfacció