Memòries Anuals d’Activitat

Anualment, la Fundació Privada Elisava realitza una memòria corporativa on recull tota la seva activitat i les dades més rellevants de cada curs acadèmic: des d’informació estadística sobre l’alumnat, professorat i mobilitat internacional, fins a projectes amb empreses, accions de responsabilitat social corporativa, èxits acadèmics i premis rebuts pels projectes dels i les nostres estudiants.