Qualitat

La qualitat acadèmica a Elisava és exigent, i excel·lentment reconeguda internacionalment. Som la primera escola de disseny a Espanya, portem més de seixanta anys innovant a través d’un model educatiu referent que avança amb la sinergia de cinc elements clau: la interacció del disseny i les enginyeries, la comunitat docent, les nostres classes, la immersió en el món laboral i un sistema de garantia interna de qualitat.

Calidad Elisava

Interacció entre el Disseny i l’Enginyeria

A Elisava, i només a Elisava, el disseny interacciona amb les enginyeries propiciant una mirada holística en la qual conflueixen creació, innovació i tecnologia. Avui dia, amb el sorgiment de noves plataformes de comunicació, noves exigències de disseny i noves tecnologies noves realitats la unió entre disseny i enginyeria es fa més necessària que mai. La confluència de la comunicació, el producte, la tecnologia i el disseny ens permet afrontar el procés del disseny en tota la seva complexitat, des de la conceptualització i la formalització d’un projecte fins al seu desenvolupament.


Comunitat docent

La comunitat docent d’Elisava està composta per més de 700 destacats professionals en actiu (molts dels quals es van formar a la nostra escola) més un equip intern d’acadèmics, doctors vinculats al món del disseny, l’enginyeria, l’arquitectura o la comunicació i un heterogeni grup d’experts de reconegut prestigi en el marc empresarial.

Aquesta suma teixeix una xarxa oberta, diversa i cosmopolita de prop de 800 formadors per a un global de 2.000 alumnes. A ells s’afegeixen reconegudes figures internacionals que, a través de la seva participació en conferències, seminaris, exposicions o workshops, s’involucren en l’activitat de la nostra escola. Descobreix el nostre equip docent.


Les nostres classes

Les classes d’Elisava es desenvolupen en grups reduïts, amb tutories i seguiments continus que persegueixen el protagonisme i la motivació de l’alumnat. Treballem teoria i pràctica a partir de projectes reals i actuals amb els quals s’enfronta el professorat en els seus diferents contextos laborals. Fem visites a empreses i institucions, elaborem projectes in situ, assistim a exposicions, presentacions, debats… aprofitant les oportunitats d’aprenentatge que Barcelona ens ofereix. Ensenyem a aprendre, innovar, observar i investigar per a respondre a les necessitats d’una societat global canviant.


Immersió en el món laboral

A Elisava preparem els nostres alumnes perquè siguin capaços d’afrontar i complir grans reptes professionals. La nostra formació s’orienta al món laboral i en aquest camí comptem amb un hub de col·laboració format per empreses, institucions, ONG i universitats de l’àmbit local, estatal i internacional.

Aquestes col·laboracions formen part del dia a dia de l’escola, ja siguin a través d’assignatures i projectes acadèmics, classes magistrals i workshops, innovation labs, pràctiques curriculars i extracurriculars o projectes de Fi de Grau.

Paral·lelament, Elisava Research també col·labora amb empreses i institucions a través de diferents projectes com els innovations & research labs, projectes de recerca públics i privats, projectes de comissariat o esponsorizació d’activitats i càtedres. A tot això se suma el nostre servei de borsa de treball, una oportuna porta de sortida per a l’alumnat que finalitza els seus estudis.


Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Elisava aplica amb rigor un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC_ELISAVA) que facilita el compliment de totes les obligacions derivades del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació dels seus Títols Oficials (VSMA). Aquest sistema vincula els processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions, i està sempre en fase de revisió i millora contínua per a adaptar-se a la realitat canviant de l’escola.

Consulta tota la documentació

Memòries Anuals d’Activitat

Anualment la Fundació Privada Elisava realitza una memòria corporativa on recull les dades més rellevants de cada exercici, un resum de l’activitat acadèmica i institucional desenvolupada durant l’any i les principals fites aconseguides durant cada curs acadèmic.

Consulta les memòries anuals d’Elisava

Graus Universitaris

A continuació pots consultar tota la informació relativa als Graus Universitaris d’Elisava (informació general dels graus, plans d’estudi, conveni de col·laboració educativa), corresponents a les promocions iniciades fins al curs 2020-2021 i que s’acullen als plans d’estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).