Trustto II

trustto-01
Estudiant/s

Diversos estudiants

Tutoritzat per

Francesc Mestres, Martin Koch, Miquel Tejero

Promoció

2022

Milers de persones es juguen la vida creuant el Mediterrani per arribar a un lloc segur on aconseguir una vida digna. Les nefastes condicions en què viatgen creen situacions d’emergència marítima, però en molts casos no es pot dur a terme un rescat amb èxit degut a la sobrecàrrega de pes de les embarcacions, que les porta a enfonsar-se. Així i tot, no existeix cap producte en el mercat dissenyat per cobrir les necessitats d’aquesta classe de rescats.
trustto-05

En aquest context, Trustto sorgeix com un projecte de desenvolupament d’un dispositiu de rescat marítim reutilitzable, que transforma les embarcacions a la deriva en espais segurs i secs per als usuaris. Per aconseguir aquest objectiu, el grup d’estudiants ha col·laborat amb Open Arms, per crear un prototip funcional que aporti estabilitat a les embarcacions a la deriva i millori l’experiència de rescatador i rescatat: els rescatadors tenen més temps i major control del rescat, mentre que els rescatats tenen més probabilitats de sobreviure de camí a Europa.

trustto-07
trustto-08
trustto-03