The Reef Hotel

the-reef-hotel-01
Estudiant/s

Ivana Ball, Laura Leonardo, Valeria Zamora

Tutoritzat per

Patricia Von Arend, Ricardo Guasch

Promoció

2020

Topic City
Habitació conceptual per a l’Hotel Reef. Aquesta habitació cerca plasmar el concepte d’escull a través del disseny interior, dins d’aquesta es destaca el bloc frontal de l’armari, que per mitjà de les seves formes, concavás i convexes, genera plens i buits de volúmen i llum, típic d’un escull; que al seu torn abasta les activitats que es realitzen a l’habitació. Els elements utilitzats en aquest espai són abstraccions de color i formes d’aquest esquelet marí. Es van utilitzar la paleta de colors clars per als espais de descans i la de colors corals i vibrants per als espais d’activitat. Tots els mobiliaris van ser dissenyats a mesura, per a generar una harmonia i fluïdesa que permetia dues tipologies d’habitació. El generar ambients oberts i tancats que similaran aquests refugis marins va ser el pilar del disseny.
the-reef-hotel-03
the-reef-hotel-02