The Extruder

the-extruder-01
Estudiant/s

Sergi Jansà

Tutoritzat per

Sara de Ubieta

Promoció

2018

El projecte busca apoderar la comunitat amb una eina transformadora capaç de revaloritzar el seu entorn. Ho fa mediant l’extrusora, una màquina itinerant que es desplaça per les diferents obres de la ciutat i recull el valor del material que es troba al seu pas. Centrat en el sector de la construcció s’utilitza el material “rastro” (una mescla de maó triturat i fang) per tal de generar diferents peces que mantenen un discurs entre el pla i el volum, el 2D i el 3D.

Una eina mòbil que funciona només si algú l’utilitza. Un material “rastro”, que conté la història dels diferents edificis i espais. Un producte que surt de l’obra (construcció) per ser transformada en una obra (art) mitjançant el discurs del pla, on un senzill dibuix és capaç de convertir-se en un volum complex.
the-extruder-03
the-extruder-04