Tales

tales-2(1920x2240)
Estudiant/s

Mar Doreste

Tutoritzat per

Luis Eslava, Mª Isabel Ordóñez

Promoció

2021

Empresa

nanimarquina

Ghana és la llar de les teles Kente, una de les manifestacions culturals i artístiques més sofisticades de la creativitat indígena africana. Aquestes teles són una eina de comunicació no verbal a través de la qual es transmeten emocions, records, valors i identitat personal. No obstant això, es tracta d’un teixit en decadència, ja que moltes de les teles d’avui dia no reflecteixen l’artesania fina del passat.

Tales parla de l’harmonia i del pas del temps sota el pretext d’un estil de vida lent, amb el qual trobar nous rituals per reconnectar i donar caràcter a l’interior d’un mateix. El projecte proposa un servei de personalització d’un tapís decoratiu, plantejat com un ritual d’introspecció i autoconsciència. El servei tradueix emocions, històries i valors de l’individu en un simbolisme codificat i tangible. Mentre es preserva la figura del teixidor a Ghana, es revaloritza la tradició i cultura de les teles Kente, i es proposen nous camins d’integració en l’economia global, alhora que es promou un impacte social positiu.
tales-3(1920x2240)
tales-4(1920x2890)