Sideline

Elisava
Estudiant/s

Maira Fragoso, Luis Alejandro

Promoció

2022

Premis

Laus Plata

Sideline és una publicació periòdica creada per recollir i amplificar les veus que històricament han lluitat contra els sistemes opressius. Cada número de la revista examina un sistema opressiu en particular des d’una perspectiva global no eurocèntrica. El contingut editat reuneix el passat amb el present per fer evidents totes les possibilitats futures. Sideline és una revista creada per deconstruir, descolonitzar i descentralitzar la nostra manera de pensar iniciant la conversa sobre aquests temes urgents.
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava