Rare Heraldics

Rare-Heraldics-01
Estudiant/s

Yolanda Justicia

Tutoritzat per

Carla Molins

Promoció

2021

“Rare Heraldic” és una nova eina que pretén canviar el paradigma de la comunicació científica a través de la creació d’un nou llenguatge visual per a la identificació de malalties rares.

El sistema (inspirat per l’antiga heràldica) ens permet així salvar les distàncies entre professionals, pacients i altres membres de la comunitat de malalties rares, millorant la comunicació gràcies a la creació d’estendards que, a través d’una combinació de formes, colors i pictogrames, ens permet identificar ràpidament cadascuna de les malalties i els seus trets individuals. El resultat és un llenguatge flexible que primer és traslladat a la creació d’un programari professional capaç de generar aquests estendards automàticament, i un kit “de supervivència” amb el qual els pacients poden aprendre construint els seus propis estendards, superant les barreres del llenguatge verbal, cohesionant a la comunitat i estirant les possibilitats del disseny com a catalitzador de la ciència.
rare-heraldics-video-cover
Rare-Heraldics-02
Rare-Heraldics-05
Rare-Heraldics-04