Paisajes de la memoria

paisajes-de-la-memoria-01
Estudiant/s

Julia Llorens

Tutoritzat per

Daria de Seta

Promoció

2018

L’espai natural del Delta del Llobregat ha sofert gran quantitat de transformacions al llarg de la història i s’ha vist reduïda per l’expansió de les àrees industrialitzades que l’envolten. “Paisatges de la Memòria” proposa un recorregut basat en la ruïna de la Caserna dels Carabiners i el seu ric entorn natural. Plantejat com una fusió de tres temps en un mateix lloc, s’han interpretat els rastres i petjades del passat en el territori per a proposar una intervenció present com a vincle entre el visitant i el lloc. Finalment, s’obre una reflexió sobre el futur dels espais naturals i les conseqüències d’un progrés que oblida d’on venim alterant l’equilibri del planeta. Construït amb materials totalment respectuosos amb l’entorn i acompanyat per l’aigua com a fil conductor i principal font de vida, el recorregut es divideix en quatre trams que fan referència a successos del punt determinat en el qual es troben.
paisajes-de-la-memoria-03
paisajes-de-la-memoria
paisajes-de-la-memoria-07
paisajes-de-la-memoria-06