Neo Foundation

Elisava
Estudiant/s

Alessia Blonda, Victoria Brea, César Mestre, Maria Olaya, Sergi Quiles

Promoció

2023

El present encàrrec pren com a punt de partida a Foundawtion, l’organització creada per Daw Office. Una fundació que té com a objectiu social treballar en el marc de la cooperació, l’ajuda al desenvolupament i l’acció social aportant assistència en matèries relacionades amb l’edificació, les infraestructures físiques, ambientals, socials, habitatge, medi ambient, urbanisme, educació, fi de cobrir necessitats que obeeixen a problemes reals de les persones, les comunitats i les concentracions urbanes.

Foundawtion es troba en una situació d’escassa notorietat i abast comunicacional al mercat actual. L’objectiu d’aquest projecte és fer un reset, de manera que es pugui començar de zero, creant noves connexions i identificant noves oportunitats de comunicació.
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava