Medid

medid
Estudiant/s

Anna Di Nardo, Anne-Claire Lamy, Anna Mandri

Tutoritzat per

Rut Martin

Promoció

2020

La idea de les autores ha estat crear la Taylor Shop del 2020. Concepte general de botiga i marca: La indústria de la moda tendeix a veure les dones com un tot, però totes som úniques. Medid no es basa en la novetat o les tendències. Proposem el millor del bàsic essencial amb lʻajust perfecte per a totes.
medid-02
medid-04
medid-03
medid-05
medid-06