Luca

LUCA-01
Estudiant/s

Laura Gusart

Tutoritzat per

Luis Eslava, Laura Clèries

Promoció

2019

El projecte LUCCA remet al “Last Universal Common Ancestor” del qual van sorgir tots els regnes i espècies al llarg del temps. L’obra emfatitza la necessitat d’un replantejament matèric immediat, després d’experimentar la infactibilidad de creació amb microorganismes procariotes humans dins d’un escenari especulatiu crític d’autosuficiència a partir el cos.

Sota aquesta bolcada del concepte de control humà sobre la naturalesa, la solució és cooperar entre organismes vius, canviant el concepte de construir pel de fer i créixer.
LUCA-04
Elisava
Elisava
Elisava