It’s Circular

its-circular-01
Estudiant/s

Alejandro de Francisco, Carlos Moret

Tutoritzat per

Pablo Casals, Rosa Llop

Promoció

2021

Premis

Elisava Masters Awards

Aquest projecte sorgeix a partir dels problemes i les necessitats que els professionals de la indústria creativa tenen guardant els referents i el contingut que els inspira. En general, aquests utilitzen eines que no guarden la informació de manera visual. El contingut acaba dispers en diverses plataformes i existeix un gap entre la part de cerca de referents i informació i l’inici del procés creatiu en el qual els usuaris comencen a fer combinacions entre els referents guardats.

La nostra eina pretén unir aquestes dues parts, dotant a l’usuari amb un espai en el qual poder guardar visualment qualsevol tipus de contingut i que faciliti el començament del procés creatiu, possibilitant la interacció i combinació entre diferents referents.
its-ciruclar-02
its-circular-03
its-circular-04