IMO-8

imo-8-01
Estudiant/s

Anna Filella, Ariadna Mir, Berta Monfort, Rubén Méndez

Tutoritzat per

Marc Aliart, Enric Soldevila, Jesús Lozano

Promoció

2021

Topic Beauty
L’OMI-8 va sorgir com una solució a la necessitat imperiosa de reinventar el mercat del perfum. Revolucionar la indústria de luxe és el seu objectiu. Mercuri es converteix en l’actiu del valor. L’element que representa la reclamació contra els estigmes socials que se’ns han imposat i planteja preguntes sobre el valor de la indústria de luxe i la societat de consum. Inicia un moviment de rebel·lió, un moviment de persones no conformistes, que lluiten per mantenir la seva autenticitat i no estar influenciats per les masses.

L’IMO-8 és un moviment, representat per mercuri, el seu nom és la codificació categoritzada com a material corrosiu, proposa “diluir el luxe” com a tal, i repensar el valor real de les coses que ens envolten en les nostres vides diàries. El canvi com a bandera, és una declaració de principis i la bandera com a símbol de revolució d’un canvi.
imo-8-02
imo-8-03
imo-8-04
imo-8-05
imo-8-06