Hotel Casa Fábrica

hotel-casa-fabrica-01
Estudiant/s

Ariana Arceo, Maria G. Di Bello, Miuchen Joa, Louise Limousin

Tutoritzat per

Patricia Von Arend, Ana Ordi, Ester Alvarez

Promoció

2022

Topic City
Hotel Casa Fabrica, és una proposta que parteix de la idea de la Barcelona emergent i plena d’immigrants, després de la revolució industrial. Aquest punt de partida ens ajuda a portar a la proposta idees d’ús i acabats, que reflecteixin un estil soft industrial, que interpretem com a part de l’aparició d’aquesta nova tipologia arquitectònica de l’època denominada Casa Fàbrica.

Cada espai del projecte, per ordre d’arribada i recorregut de l’usuari, cerca plasmar totes les etapes del procés d’elaboració de tèxtils, tan característics de la ciutat. I per ultimo l’habitació que reflecteix l’ús complet, quant a activitats dins d’un mateix espai, ja que l’usuari pensat cerca suplir totes les seves necessitats dins de l’Hotel Casa Fabrica.
hotel-casa-fabrica-03
hotel-casa-fabrica-02
hotel-casa-fabrica-05
hotel-casa-fabrica-04