Green Roof

elisava-green-roof-01
Estudiant/s

Arianna Di Nardo, Nikoleta Stankovic, Anne-Claire Lamy, Aysu Bastoncu

Tutoritzat per

Nuria Widmann

Promoció

2020

Topic City
Projecte sobre sostenibilitat i circularitat, un espai perquè els estudiants treballin i socialitzin. El canvi radical de tenir vegetació sobre el sostre, que abans era pla, millora la qualitat del medi ambient i el benestar dels estudiants. La creació d’una “tenda” en aquest projecte havia de ser coherent amb la idea de reunir la comunitat d’Elisava i promoure els valors del Green Retail: la sostenibilitat mediambiental, la lògica del producte i els beneficis per als visitants i l’escola. El pavelló dins de l’espai és un “Hivernacle de Talents”, defensat íntegrament pels alumnes per aconseguir la circularitat dins de l’escola, on poden vendre les obres produïdes a Elisava.
elisava-green-roof-02