From Here I Saw People Laughing And I Cried

From Here I Saw People Laughing And I Cried
Estudiant/s

Alejandro Sanz, Raquel Piteira

Promoció

2022

Premis

Laus Or

Durant l’època de l’esclavitud als EUA, al segle XIX, el minstrel va ser una forma d’entreteniment per a persones blanques i privilegiades, en què es representava a esclaus afroamericans mitjançant l’ús de pintura negra; així es creaven i perpetuaven estereotips racials. Aquest llibre reflexiona sobre com l’humor ha originat estigmes despectius, mitjançant una sèrie de treballs d’artistes afroamericans. En contextualitzar de nou aquest imaginari nociu i ofensiu, els artistes que col·laboren en aquest llibre contraresten l’estigmatització de la comunitat en transformar-la en una forma d’apoderament i canvi social.
Durante la época de la esclavitud en EEUU, en el siglo XIX, el minstrel fue una forma de entretenimiento para personas blancas y privilegiadas, en la que se representaba a esclavos afroamericanos mediante el uso de pintura negra, creando y perpetuando estereotipos raciales. Este libro reflexiona sobre cómo el humor ha originado estigmas despectivos, a través de una serie de trabajos de artistas afroamericanos. Al contextualizar de nuevo este imaginario dañino y ofensivo, los artistas que colaboran en este libro contrarrestan la estigmatización de su comunidad al transformarla en una forma de empoderamiento y cambio social.
Durante la época de la esclavitud en EEUU, en el siglo XIX, el minstrel fue una forma de entretenimiento para personas blancas y privilegiadas, en la que se representaba a esclavos afroamericanos mediante el uso de pintura negra, creando y perpetuando estereotipos raciales. Este libro reflexiona sobre cómo el humor ha originado estigmas despectivos, a través de una serie de trabajos de artistas afroamericanos. Al contextualizar de nuevo este imaginario dañino y ofensivo, los artistas que colaboran en este libro contrarrestan la estigmatización de su comunidad al transformarla en una forma de empoderamiento y cambio social.
From Here I Saw People Laughing And I Cried
From Here I Saw People Laughing And I Cried
From Here I Saw People Laughing And I Cried
From Here I Saw People Laughing And I Cried
From Here I Saw People Laughing And I Cried