Entre redes

entre-redes-01
Estudiant/s

Amalia Puga

Tutoritzat per

Salvador Fàbregas

Promoció

2019

Premis

Medalla ADI Or, Premi Nacional d’Artesania

‘Entre redes’ neix a la comunitat de A Guarda, un poble pesquer gallec fronterer amb Portugal per la frontera del riu Miño. Aquest indret posseeix una gran riquesa cultural i històrica, juntament una gran varietat d’activitats agromarítimes que s’han anat adaptant a la realitat social de cada moment. Entre elles, destaca la confecció i reparació de xarxes i estris, tasca feta de tota la vida per col·lectius de dones anomenades redeiras. La seva tasca, fonamental per l’economia i el desenvolupament d’A Guarda, pateix avui en dia un alt risc d’extinció per la falta de relleu generacional.

entre-redes-video-cover

Per deixar un ofici amb futur per a les noves generacions, les redeiras són conscients que han d’innovar i diversificar la seva artesania, conservant la identitat i l’origen del seu ofici. El projecte busca incorporar aquest col·lectiu dins el procés de creació d’un producte, combinant-ne la individualitat i valor de les seves tècniques artesanals pesqueres amb les possibilitats que ofereix el disseny i la innovació. ‘Entre redes’ té com a objectiu impulsar el treball col·laboratiu entre dones, a fi de revalorar i donar vida a l’artesania.

entre-redes-03
entre-redes-04