Dear Tears: Crying as an act of resistance

Elisava
Estudiant/s

Helena Elizondo Nieva

Tutoritzat per

Dr. Francesc Ribot Puntí

Promoció

2022

Premis

Campus Blanc, gaudeamusProjecta

‘Dear Tears: Crying as an act of resistance’ és un projecte que busca unir dos elements socialment infravalorats, l’acte de plorar i la tècnica artística del brodat, i fer servir el disseny com a eina per a la materialització d’un concepte complex mentre es valora una artesania gairebé perduda.

Plorar és un comportament únic de l’ésser humà que sempre s’ha considerat una conducta misteriosa alhora que vergonyosa. D’altra banda, el brodat es considera una tècnica artística inferior que s’ha de mantenir fora de l’àmbit públic. A Dear Tears, es combina el disseny amb la ciència per crear una peça gràfica que porti a la reflexió i sigui capaç d’estimular les emocions.
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava