Casa en Casa 84

casa-en-casa-84-01
Estudiant/s

Dimitris Louizos

Tutoritzat per

Daniela Hartmann, Raúl Sánchez

Promoció

2020

Topic Nature
Casa passiva dins d’un antic magatzem catalogat que presenta als seus usuaris una forma de vida poc convencional. Aquest enfocament de disseny experimental compleix amb les regulacions arquitectòniques adaptatives de Poblenou, ja que l’interior del lloc actual es renovarà lleugerament, mostrant la seva importància històrica. La disposició escalonada de l’envolupant interior enriqueix la sensació de moviment dins d’un context rígid, donant forma a una distribució diàfana i creant espais intermedis que donen al pati. La vegetació circumdant funciona com una zona d’amortiment que garanteix la privacitat dels seus usuaris, reduint els nivells de soroll dels veïns i filtrant la qualitat de l’aire interior. Finalment, però no menys important, la llum natural il·luminarà l’espai interior a través de claraboies, obertures i envans buits que componen un sistema de ventilació natural.
casa-en-casa-84-02
casa-en-casa-84-03
casa-en-casa-84-04
casa-en-casa-84-05