Betahaus Coworking

betahaus-01
Estudiant/s

Berta Folguera, Elona Pinto, Giorgia Abbondante

Tutoritzat per

Ricardo Guasch, Pep Wennberg

Promoció

2018

El concepte de disseny “Betahaus” està inspirat en un dibuix gràfic que és visible en tota l’estructura. Les parets parlen per si soles amb l’ús d’un llenguatge poderós; un toc vintage animat per maons. Tot l’estudi darrere del projecte va ser trobar la manera de crear un sistema de parets i panells que permetés tenir un ambient agradable i flexible. Tot va començar amb un enfocament en el totxo simple, una argila quadrada amb forats, utilitzat no només com a element constructiu sinó també funcional. Aquesta part singular d’un tot ens va permetre trobar formes de sumar, restar, afegir i inserir. Els elements, els materials i les textures de l’edifici preexistent van formar la paleta bàsica per crear un nou complex que dóna importància a les empremtes deixades pel pas del temps. No es tracta del que fa un maó, sinó del que fa el disseny.
El concepto de diseño “Betahaus” está inspirado en un dibujo gráfico que es visible en toda la estructura. Las paredes hablan por sí solas con el uso de un lenguaje poderoso; un toque vintage animado por ladrillos. Todo el estudio detrás del proyecto fue encontrar la manera de crear un sistema de paredes y paneles que permitiera tener un ambiente agradable y flexible. Todo comenzó con un enfoque en el ladrillo simple, una arcilla cuadrada con agujeros, utilizado no solo como elemento constructivo sino también funcional. Esta parte singular de un todo nos permitió encontrar formas de sumar, restar, añadir e insertar. Los elementos, los materiales y las texturas del edificio preexistente formaron la paleta básica para crear un nuevo complejo que da importancia a las huellas dejadas por el paso del tiempo. No se trata de lo que hace un ladrillo, sino de lo que hace el diseño.
betahaus-03
betahaus-04
betahaus-05
betahaus-06