Barça Store

fcbarcelona-store-01
Estudiant/s

Andrea DiZio, Belén García, Victoria Macoc, Paula Viciano

Tutoritzat per

David Pablo Garcia, Ruth Martin

Promoció

2019

Topic Social
Els i les alumnes del Màster en Retail Design, en el marc del Retail Lab d’Elisava, han treballat en el disseny i muntatge dels aparadors de la Flagship Store del Futbol Club Barcelona a La Rambla.

El projecte, inspirat en el sistema circulatori i centrat al voltant de dos cors, un de blau i l’altre vermell en al·lusió als colors del Club, concep el nou espai comercial sota la premissa que els visitants són passió que circula per l’espai i que els seus batecs formen part important de l’experiència.

D’aquesta manera, la instal·lació intenta provocar emocionalment al visitant, tractant de crear un vincle íntim que corre per les venes del Barça, representat mitjançant un muntatge artístic i lumínic realitzat amb tubs flexibles de neó. Amb aquest enfocament conceptual s’intenta incentivar la imaginació del públic convidant-lo a l’exploració i la interacció amb l’espai.
fcbarcelona-store-02