Asimetrías

Asimetrías-02
Estudiant/s

Laia Amigó

Tutoritzat per

Saúl Baeza

Promoció

2018

El projecte Asimetrías treballa de forma experimental prenent el cos com a subjecte d’estudi, entenent-lo com una unitat asimètrica, dividida en hemisferis que es desenvolupen de forma desigual. Això crea una limitació en el nostre desenvolupament corporal. Però, pot el cos ser modificat?

Podem tendir a una simetria a base d’entrenament? L’objectiu del projecte és respondre a les preguntes que es generen al llarg del procés d’investigació. Prenent consciència sobre el meu cos, volent explorar on es troben els límits d’aquest.

Què m’aporta la recerca d’aquesta simetria? Prenent el disseny com a mètode d’estudi i el meu cos com a subjecte, s’inicia una fase d’aprenentatge obert, com a via d’exploració, amb el fi de documentar tot el procés empíric i experimental que posa a prova les capacitats del meu propi cos.
Elisava
Elisava
Elisava
Elisava