Art Thinking

Máster Universitario Elisava
Art Thinking en època de pandèmia. Com facilitar experiències de creació col·lectiva de forma deslocalitzada?

Aquest treball de recerca pretén abordar des de diversos angles la creació col·lectiva de manera deslocalitzada utilitzant les art thinking com a eina. En el primer capítol s’exposen els punts claus de l’”Art Tinking” i es posa en context el cas d’estudi durant el COVID19. Posteriorment es presenten les metodologies de la feina d’investigació que inclouen entrevistes a diferents professionals de sector i dues accions que exemplifiquen i serveixen com a cas d’estudi a l’hora de treballar. L’objectiu final de la recerca és elaborar i documentar unes bones pràctiques per a accions d’”Art Thinking” deslocalitzades.
Máster Universitario Elisava
Máster Universitario Elisava
Máster Universitario Elisava
Elisava