A better way

Elisava
Estudiant/s

Maria Gómez Ferrer

Tutoritzat per

Marta Janeras Casanova, Oriol Bertomeu Torrent

Promoció

2023

Empresa

Ficosa

‘A better way’ és un projecte per avaluar el procés de disseny i fabricació dels productes de Ficosa TaiCang Co., Ltd. L’objectiu principal és reduir i optimitzar el cost de desenvolupament. Així doncs, el projecte se centra en l’optimització del cicle d’injecció del plàstic, tenint en compte els factors que influeixen en el temps de refrigeració, amb eines com la tècnica ‘conformal cooling’.

Si es compara aquest disseny amb el sistema de refrigeració tradicional, el temps de la fase de refredament i l’homogeneïtat s’optimitzen en un 6,16% i 1,96% respectivament.
Elisava
Elisava
Elisava