15-minute city: Belo Horizonte

belo-01
Recerca sobre els moviments de 15 minuts a les ciutats i anàlisis sobre si és possible implementar-ho a Belo Horizonte, el Brasil. Recerca del context de la ciutat, els seus habitants, país i continent.

Estudiants: Tamiris De Almeida, Camila Echeverri, Camila Fischer, Isabella Ortiz
belo-02