Pedagogia

Des de l’Àrea Pedagògica d’Elisava s’estableix un procés de seguiment per elevar la qualitat de les pràctiques docents i la millora dels aprenentatges.

La nostra facultat duu a terme accions estratègiques, organitzatives i metodològiques en l’àmbit de la pedagogia i l’acompanyament al professorat, amb la finalitat d’atendre el desenvolupament òptim dels processos d’ensenyament-aprenentatge cap a l’excel·lència acadèmica. A través del Programa d’Innovació Anual s’aborden accions des d’un enfocament sistèmic per produir canvis substancials, sostenibles, amb impacte i perdurables.

Actualment estem dissenyant un projecte de facultat entesa com a HUB School. Elisava concep la facultat com una plataforma per estimular l’aprenentatge de l’alumnat, per ampliar les seves capacitats creatives, crítiques, tecnològiques i emprenedores, així com per connectar amb entorns i persones que els permetin experiències d’aprenentatge dilatades i de qualitat.

pedagogia-01

Objectius

Desenvolupar una cultura pedagògica de facultat que impliqui tota la comunitat.

Dissenyar, desenvolupar i monitorar processos d’innovació pedagògica.

Compartir amb la comunitat interna i externa la identitat d’Elisava, el seu ADN pedagògic.


Principis pedagògics

Elisava: disseny i enginyeria per impactar al context local, a la societat i al planeta.

  • Som una facultat universitària concebuda com una xarxa global que actua com a agent innovador en el seu entorn cultural, social i empresarial.
  • Formem persones adaptables, crítiques i proactives, capaces d’afrontar reptes, interpretar la realitat i gestionar la incertesa. Perfils amb competències per liderar projectes en equip, per resoldre problemes amb rigor i valors ètics, i per explorar solucions creatives en una societat en evolució constant.
  • Realitzem projectes de col·laboració amb empreses, institucions i ONGs, entre diferents cursos i disciplines utilitzant metodologies innovadores, experimentals i constructives.
  • Som una plataforma oberta, flexible i crítica de persones dedicades a la docència, la investigació i la divulgació, amb el propòsit de generar i transferir coneixement a futurs professionals del disseny i l’enginyeria, al món empresarial i a l’entorn.
  • Promovem el creixement personal i professional de tota la comunitat, considerant els seus interessos i les seves expectatives. Fa servir metodologies innovadores, experimentals i constructives que asseguren la qualitat de l’aprenentatge a través de projectes de col·laboració amb empreses, institucions i ONG, ampliades amb accions de caràcter internacional i activitats transversals entre cursos i disciplines.
  • Fomentem la integració del disseny i l’enginyeria perquè el coneixement sigui transdisciplinari, participatiu, aplicable a la societat i generador d’impacte.
  • Comptem amb un professorat expert i multidisciplinari, amb una visió de proposició de l’aprenentatge. Persones que promouen projectes de caràcter internacional, professional, acadèmic i investigador, centrats en l’alumnat, que tenen com a objectiu el desenvolupament regeneratiu dels individus, la societat, la cultura i el planeta.
  • Investiguem en la intersecció entre el disseny, l’enginyeria i diversos àmbits de coneixement, interactuant amb la docència i la pràctica professional, amb la finalitat d’innovar i transferir els resultats a la societat.

Documentació

A continuació us presentem memòries, resultats i accions realitzades per l’Àrea Pedagògica d’Elisava.