Pedagogia

Des de l’Àrea Pedagògica d’Elisava s’estableix un procés de seguiment per elevar la qualitat de les pràctiques docents i la millora dels aprenentatges.

La nostra facultat duu a terme accions estratègiques, organitzatives i metodològiques en l’àmbit de la pedagogia i l’acompanyament al professorat, amb la finalitat d’atendre el desenvolupament òptim dels processos d’ensenyament-aprenentatge cap a l’excel·lència acadèmica. A través del Programa d’Innovació Anual s’aborden accions des d’un enfocament sistèmic per produir canvis substancials, sostenibles, amb impacte i perdurables.

Actualment estem dissenyant un projecte de facultat entesa com a HUB School. Elisava concep la facultat com una plataforma per estimular l’aprenentatge de l’alumnat, per ampliar les seves capacitats creatives, crítiques, tecnològiques i emprenedores, així com per connectar amb entorns i persones que els permetin experiències d’aprenentatge dilatades i de qualitat.

pedagogia-01

Objectius

Desenvolupar una cultura pedagògica de facultat que impliqui tota la comunitat.

Dissenyar, desenvolupar i monitorar processos d’innovació pedagògica.

Compartir amb la comunitat interna i externa la identitat d’Elisava, el seu ADN pedagògic.


Principis pedagògics

Elisava: disseny i enginyeria per impactar al context local, a la societat i al planeta.

  • Som una facultat universitària concebuda com una xarxa global que actua com a agent innovador en el seu entorn cultural, social i empresarial.
  • Formem persones adaptables, crítiques i proactives, capaces d’afrontar reptes, interpretar la realitat i gestionar la incertesa. Perfils amb competències per liderar projectes en equip, per resoldre problemes amb rigor i valors ètics, i per explorar solucions creatives en una societat en evolució constant.
  • Realitzem projectes de col·laboració amb empreses, institucions i ONGs, entre diferents cursos i disciplines utilitzant metodologies innovadores, experimentals i constructives.
  • Som una plataforma oberta, flexible i crítica de persones dedicades a la docència, la investigació i la divulgació, amb el propòsit de generar i transferir coneixement a futurs professionals del disseny i l’enginyeria, al món empresarial i a l’entorn.
  • Promovem el creixement personal i professional de tota la comunitat, considerant els seus interessos i les seves expectatives. Fa servir metodologies innovadores, experimentals i constructives que asseguren la qualitat de l’aprenentatge a través de projectes de col·laboració amb empreses, institucions i ONG, ampliades amb accions de caràcter internacional i activitats transversals entre cursos i disciplines.
  • Fomentem la integració del disseny i l’enginyeria perquè el coneixement sigui transdisciplinari, participatiu, aplicable a la societat i generador d’impacte.
  • Comptem amb un professorat expert i multidisciplinari, amb una visió de proposició de l’aprenentatge. Persones que promouen projectes de caràcter internacional, professional, acadèmic i investigador, centrats en l’alumnat, que tenen com a objectiu el desenvolupament regeneratiu dels individus, la societat, la cultura i el planeta.
  • Investiguem en la intersecció entre el disseny, l’enginyeria i diversos àmbits de coneixement, interactuant amb la docència i la pràctica professional, amb la finalitat d’innovar i transferir els resultats a la societat.

Últimes notícies

Últimes accions de l’Àrea Pedagògica d’Elisava, fes clic al desplegable per conèixer-los.

XII Congrés CIDUI d’Innovació Docent

Participació d’Elisava al XII Congrés CIDUI d’Innovació Docent (Lleida, 4-6 Juliol 2023).

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació és una realitat singular i significativa, un espai de col·laboració entre les universitats de Catalunya, obert a la resta d’universitats espanyoles i del món. Aquesta nova edició del congrés porta per títol: “Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes”.

El congrés centra l’atenció en la necessitat de cercar estratègies per promoure entorns de qualitat que afavoreixin el procés formatiu més personal i transversal.

Per part d’Elisava, hi han participat el coordinador de primer curs, Salva Fàbregas, i el coordinador pedagògic, Juan Arrausi, amb la comunicació oral: “Moderat dels focus group. Directrius i dinàmiques creatives per a la monitorització de la qualitat pedagògica”.

A aquesta comunicació oral l’acompanya un article acadèmic, sobre el disseny i el desplegament dels Focus Group realitzats a Elisava per a la monitorització de la qualitat docent. Els nous graus de Disseny i Innovació i d’Enginyeria en Disseny Industrial estan actualment en el tercer any de desplegament. S’han realitzat accions de seguiment per garantir la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge amb la participació directa i implicada de l’alumnat. Les dinàmiques, els mètodes i els resultats s’han compartit amb la comunitat universitària dins del marc dels processos d’innovació pedagògica de la nostra facultat.

Jornades d’Aprenentatge Rebel, Desafiaments formatius i adequació a la complexitat en ensenyaments artístics superiors

Els dies 27 i 28 doctubre han tingut lloc les Jornades d’Aprenentatge Rebel, que aquesta edició portaven per títol: “Desafiaments formatius i adequació a la complexitat en ensenyaments artístics superiors”. Les Jornades han estat organitzades pel Campus de les Arts (projecte que agrupa, des de l’any 2019, diferents universitats i les 19 facultats, entre elles Elisava i centres d’educació artística universitària o superior que imparteixen graus i postgraus en les disciplines de belles arts, disseny, música, teatre, dansa, cinema i conservació i restauració) i l’activitat s’ha desenvolupat a les instal·lacions de l’ESMUC a Barcelona.

Elisava ha participat a la sessió sobre “Metodologies de docència i estils d’aprenentatge” amb la ponència: “Docència compartida a l’aula 1+1=3”. Els professors d’Elisava Salva Fàbregas i Juan Arrausi han compartit una experiència de bones pràctiques desenvolupada des de fa 3 anys al primer curs del Grau en Disseny i Innovació:

+ Repte: L’ús conjunt del dibuix amb la fotografia i del dibuix amb la forma tridimensional per descobrir codis, mitjans i materials amb què entendre el disseny. L’aproximació es fa des de l’anàlisi, passant per la comprensió dels conceptes principals per arribar a la generació de propostes genuïnes.

+ Processos: A les activitats d’ensenyament-aprenentatge enfocades a l’instrumental incorporem uns processos reflexius que monitoritza el mateix alumnat sobre com aprèn, de qui i com ho aplica al procés de disseny.

+ Problemàtica: El professorat participant té perfils d’especialista en Disseny i Belles Arts, però pretenen aconseguir un perfil d’alumnat generalista i versàtil.

+ Mètodes pedagògics: Anàlisi dels conceptes i de les accions, l’auto- i la co-avaluació complementades amb les demostracions per facilitar els processos de construcció conjunta de coneixements compartits. Incorporem unes fases d’aproximació a l’aprenentatge per fer-ho propi, significatiu i durador.

Les dues experiències d’aprenentatge les hem anomenat:

+ “Aprenentatge complementari”, ja que és bidireccional, des de dibuix i des de la fotografia.

+ “Aprenentatge vicevèrsic”, ja que és una reciprocitat, entre el dibuix i entre la forma en 3D.

Amb aquests 2 tipus d’aprenentatge aconseguim que l’alumnat afronti una de les competències més complexes “aprendre a comprendre” per a ells mateixos. Afronten la consecució d’aquesta competència a través de la interacció de diversos agents: 2 professors, el mateix estudiant, la resta d’alumnat del grup classe i els 2 mètodes d’aprenentatge complementari i vicevèrsic.

És 1+1=3 perquè l’alumnat no només hi suma aprenentatges inconnexos, sinó que afegeix la comprensió a través de l’acció i la reflexió compartida.

L’experiència de les Jornades va ser molt enriquidora per a totes les persones assistents, ja que es van posar en comú pràctiques docents de diversos entorns dels ensenyaments artístics.


Documentació

A continuació us presentem memòries, resultats i accions realitzades per l’Àrea Pedagògica d’Elisava.