Packaging, què és?

El Packaging exerceix un paper fonamental a la nostra vida quotidiana, ja que compleix amb diversos objectius del nostre dia a dia, des de protegir els productes que consumim fins a promocionar les marques. Però, el Packaging, què és? T’ho expliquem en aquest article, on també t’informem sobre el Màster en Disseny de Packaging d’Elisava.

El significat del terme Packaging es refereix, per una banda, al procés d’incloure productes i articles en recipients o envasos per la seva protecció, emmagatzemat i distribució. També es refereix als materials utilitzats per a l’envasat, que serveix com a barrera física per evitar possibles danys o contaminació durant el transport i la manipulació dels productes.

En segon lloc, resulta molt important el disseny del Packaging, es a dir, el procés de creació de l’aspecte visual i l’estructura funcional d’un envàs. El disseny de Packaging té en compte factors com el mercat de destí del producte, la identitat de la marca i els requisits pràctics de l’envàs, com la protecció i la facilitat d’ús. Els dissenyadors de Packaging utilitzen diversos elements de disseny, com gràfics, tipografia, color i forma, per crear un envàs atractiu i eficaç que comuniqui el missatge de la marca i que atragui els consumidors.

A més, en el món actual, en el que ha guanyat pes el factor mediambiental, el concepte de Packaging ha evolucionat per incloure aspectes ecològics i de sostenibilitat. El Packaging sostenible i el Packaging ecològic han adquirit una importància significativa en diversos sectors.

Elisava
‘Go Nuts! Save The Planet’, de Naroa Arlegi, Paloma Saiz, Maria Alejandra Hernandez i Lidia Jurado
La importància del Packaging sostenible

En l’actual context del Packaging sostenible i del Packaging ecològic, el terme Packaging és sinònim de materials i de pràctiques que tenen un impacte mínim en el medi ambient i que promouen un futur més verd.

El Packaging sostenible se centra a reduir l’impacte mediambiental al llarg del cicle de vida d’un producte. Implica l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient, que minimitzin la generació de residus i fomenten el seu reciclatge. En adoptar pràctiques de Packaging sostenible, les marques i empreses poden contribuir a preservar els recursos naturals i a reduir la contaminació.

Alguns aspectes clau del Packaging sostenible inclouen:

  • Utilitzar materials amb baix impacte ambiental
  • Minimitzar els residus d’envasos
  • Utilitzar recursos renovables
  • Maximitzar la circularitat
Elisava
‘Peunú’, de Gina Cansell i Elisabet Sau
Idees innovadores per a un Packaging sostenible sostenible
  • Materials biodegradables: Les empreses poden explorar l’ús de materials biodegradables que es descomponen de forma natural, reduint el dany mediambiental.
  • Disseny minimalista: Simplificar el disseny del Packaging utilitzant menys materials i reduint l’excés d’espai pot suposar una menor generació de residus i menors costos de transport. Packaging reciclable:
  • Escollir materials de Packaging fàcilment reciclables, com el cartró o el vidre, anima als consumidors a participar en programes de reciclatge i redueix la quantitat de residus que acaben a les deixalleries
Beneficis del Packaging ecològic

El Packaging ecològic porta la sostenibilitat un pas més enllà, ja que el seu objectiu és tenir un impacte positiu a l’ecosistema. El Packaging ecològic implica l’ús de materials biodegradables, compostables o procedents de recursos renovables. El Packaging ecològic contribueix a reduir els residus i a preservar els hàbitats naturals.

Alguns exemples de materials d’envasat ecològic inclouen:

  • Plàstics biodegradables i d’origen vegetal
  • Packaging de bolets
  • Packaging a base d’algues
Elisava
‘Apiari’, de Carla Torres, Marco Arroyo, Ya Yan Dai i Gemma Monllor
On estudiar un màster en disseny de Packaging

Estàs pensant a estudiar un màster en disseny de Packaging? En el context actual, resulta imprescindible realitzar un màster que miri no només al present sinó també al futur del sector.

El Màster en Disseny de Packaging ofereix les eines necessàries per comunicar formalment i gràfica un producte a través del seu envàs, aportant sentit i significat al seu contingut mitjançant un disseny de Packaging sostenible, innovador i eficient que incorpora criteris d’ecodisseny i l’ús de materials reciclats.

A més, el programa posseeix una àmplia i contrastada trajectòria avalada per nombrosos premis internacionals obtinguts pel seu alumnat, com els recents Pentawards, un dels reconeixements més prestigiosos del sector.