postgrado-retail-design-diseno-concepto-branding-01

Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding

Descobreix les noves necessitats de consum i les tendències del visual merchandising. Amb el Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte. Branding, seràs capaç de projectar el disseny d’un espai de compra de manera estratègica.

Inscriu-te

Presentació

En un món on la competència entre els espais de retail és cada vegada més gran, la imatge de marca i el discurs que ofereixen als establiments són la clau per aconseguir atraure i seduir el consumidor. En el Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding, afrontaràs els reptes que plantegen l’estratègia i el branding en el disseny d’espais.

Docents especialistes et mostraran la forta connexió que existeix entre l’arquitectura, el disseny d’interiors i la comunicació visual. A través de l’anàlisi d’espais emblemàtics de retail a Barcelona, coneixeràs temàtiques com les diferents tipologies de branding, l’aparodorisme, l’ecodisseny o el grafisme. L’estudi de casos i els projectes pràctics et permetran traslladar els valors de marca al món físic i digital.

El perfil d’estudiant del Postgrau en Retail Design. Disseny i Espai: Branding és el de professionals amb experiència acreditada en el sector i amb ganes d’explorar les noves tendències i perspectives en branding a entorns comercials.

Requisits d’accés i admissió: persones que tinguin un títol universitari oficial de grau o equivalent en Disseny, Belles Arts, Comunicació o similar. És necessari tenir coneixements bàsics de software 2D i 3D.


Objectius

  • Identificar els aspectes més significatius del disseny d’espai de retail.
  • Abordar projectes creatius aportant nous conceptes, processos i solucions.
  • Posar en pràctica el procés de disseny per desenvolupar un espai comercial.
  • Aplicar perspectives d’inclusió social, sostenibilitat i gènere en els projectes.
  • Desenvolupar bones habilitats de comunicació per presentar projectes creatius davant d’audiències.
  • Dominar l’ús de la iconografia i el grafisme per dotar d’identitat una marca.
  • Aprendre a treballar en equips multidisciplinaris, de manera oberta i constructiva.
  • Desenvolupar el pensament crític i construir una identitat i segells propis en el sector.

Programa del Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding

1 Introducció a la teoria del marketing. Retail branding

Introducció a través de casos pràctics i d’un treball en equip.

1.1 Teoria del marketing
1.2 Exposició de casos pràctics
1.3 Treball en grup: casos pràctics (comparatives de mercat segons països, edats, etc.)
1.4 Debat: posada en comú dels casos pràctics

2 El repte del branding. Les noves tecnologies

La tecnologia ha canviat la nostra manera de comunicar-nos i interactuar. Rol de la tecnologia i les xarxes socials en el punt de venda.

2.1 Introducció al repte del branding. Un viatge pel món del retail (introducció)
2.2 Les noves tecnologies: la transformació del consum
2.3 El fenomen del tuning: la customització (el jo). Debat: associació d’elements i escenes amb comportaments de consum
2.4 Estudi de casos per grups. Introducció al branding i a les seves tipologies
2.5 Tipologies i estratègies
2.6 Anàlisi de marques
2.7 Debat: procés d’anàlisi de les estratègies de marca

3 Projecte d’estudi

Projecte de disseny comercial innovador i sostenible per aplicar els següents coneixements: disseny, comerç, retail, urbanisme, escenari global, acció climàtica i acció social.

3.1 Presentació i desenvolupament del projecte
3.2 Treball en grups d’investigació
3.3 Noves tendències i ecodisseny
3.4 Presentació del projecte i debat de grup

4 Grafisme. La identitat i la iconografia de les marques

Identitat i iconografia d’una marca. Coneixements necessaris per generar una identitat visual correcta que transmeti els valors en què ens basem.

4.1 El disseny com a estratègia
4.2 Anàlisi del procés de cerca de la iconografia de venda.
4.3 Valors i tendències
4.4 Casos pràctics

5 Visites externes

Visites guiades a diferents instal·lacions del sector a Barcelona, on estudiarem exemples en viu per entendre com utilitzar els materials i il·luminacions.

4.1 Materials (visita Materfad)
4.2 Il·luminació (visita iGuzzini)
4.3 Empresa (visita Desigual, oficines i locals)

6 Visual – Aparadorisme

Investigació de tendències de les marques en l’entorn del visual merchandising. Principis necessaris per aplicar-los en el desenvolupament professional.

6.1 Merchandising visual. L’exhibició del producte. Fixtures&Flow
6.2 Els principis del merchandising visual
6.3 El marketing aplicat al comportament social de compra. Tour Shopping
6.4 Anàlisi i estratègia del producte
6.5 Cas pràctic i exercici: anàlisi d’un comerç i investigació de l’exhibició del seu producte
6.6 Models: tècniques d’exhibició productiva
6.7 Aparadorisme
6.8 La tècnica de l’aparadorisme
6.9 Materials, il·luminació i tecnologies

7 Trends

Revisió de les últimes tendències mitjançant una anàlisi de la situació actual del mercat i dels nous paradigmes quant a públics.

7.1 Tendències del mercat
7.2 Nous clients i segmentació del públic

8 Disseny comercial i imatge. Brand, projecte

Sinergies entre il·luminació i materials. Debat sobre les nostres eleccions com a dissenyadors i dissenyadores per ampliar la nostra perspectiva a través de les experiències entre docents i estudiants.

8.1 Presentació i desenvolupament del projecte
8.2 Desenvolupament i exposició del projecte
8.3 Exposició i debat de propostes
8.4 Il·luminació, materials
8.5 Introducció: l’elecció dels ambients
8.6 Sinergies: llum-material
8.7 Les noves tecnologies d’il·luminació i materials
8.8 L’efecte. La manipulació dels espais (infografia-escenografia)
8.9 Treball en grup debat: anàlisi i selecció d’il·luminació i estats per a programes d’activitat

9 Projecte final: exercici pràctic amb empresa col·laboradora

Cobrirem tots els mòduls desenvolupats durant el curs amb el Projecte Fi de Postgrau, duts a terme en un entorn professional.

9.1 Presentació del projecte
9.2 Desenvolupament del brief en grups
9.3 Presentació de conclusions a l’empresa col·laboradora
9.4 Conclusió

Si vols saber més sobre el Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding pots descarregar-te el pdf:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava