postgrado-diseno-mobiliario-colectividades-01 Sente, Ana Motta

Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

Dissenya i desenvolupa mobiliari tenint en compte noves tecnologies, materials i processos. Amb aquest postgrau seràs capaç de dissenyar mobles que compleixin amb les necessitats dels usuaris en espais col·lectius urbans, de treball i d’oci.

Inscriu-te

Presentació

Com podem crear mobiliari capaç de resoldre les necessitats de l’entorn de treball i en espais col·lectius públics i privats? En aquest màster t’endinsaràs en la realitat d’un sector canviant on els nous materials i tecnologies són els protagonistes. En el Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà abordarem el disseny de mobles i la producció industrial orientada a equipar espais comuns públics o privats.

Aprendràs les metodologies més innovadores d’aquest ofici al costat de professionals amb una prestigiosa trajectòria professional. A través d’activitats pràctiques, conferències i visites programades a espais, dominaràs les diferents tipologies, materials, estratègies d’il·luminació i tecnologies. Aconseguiràs una visió integral per resoldre dissenys d’espais com ara auditoris, oficines, hotels, espais de restauració, espais de treball, instal·lacions esportives o espais urbans, entre d’altres.

El Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà identifica i connecta diversos perfils professionals. El perfil d’estudiant és el de persones creatives amb ganes d’explorar les tendències, eines i pràctiques professionals d’aquesta disciplina, que s’ha convertit en un àmbit de referència.

Requisits d’accés i admissió: Persones amb un títol universitari oficial de grau o equivalent a Arquitectura, Enginyeria de Producte, Disseny de Producte o d’Espai Interior. És necessari comptar amb experiència professional acreditada i dominar programes de planificació o disseny 2D i 3D.

Els màsters d’Elisava proporcionen una formació avançada de caràcter especialitzat i pluridisciplinari que contribuirà a millorar el teu perfil professional. Troba el màster en disseny més adequat per a tu.


Objectius

  • Conèixer en profunditat les tendències actuals i els referents en fabricació i disseny.
  • Determinar els materials, solucions tècniques i processos més adequats en funció dels costos i objectius de producció.
  • Dominar el llenguatge formal específic del sector, establint un diàleg fluid amb la persona usuària.
  • Utilitzar les eines i tècniques per al disseny de producte orientades al sector del mobiliari.
  • Comprendre les fases de treball i la planificació professional de projectes.
  • Avaluar les necessitats específiques d’un client a partir de l’anàlisi del seu catàleg i producte.
  • Aprofundir en els processos, tecnologies i materials per aportar solucions viables i innovadores.
  • Consolidar un portafolis amb els projectes desenvolupats.

Programa del Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

1 El moble i l’espai de treball

Sentit i paper del moble en l’espai de treball, espais d’espera i recepcions. Diferents tipus de mobles, materials i tècniques de fabricació.

1.1 La taula de treball, antecedents
1.2 La taula d’oficina, el seient professional
1.3 Ergonomia del seient
1.4 Informació del mercat: els elements essencials d’una col·lecció
1.5 Aspectes tècnics i normatius en el desenvolupament del mobiliari d’oficina
1.6 Tipologies, àrees de treball, àrees de representació, el sentit simbòlic del moble en l’espai de treball, espais d’espera i recepcions, seients tècnics, la indústria auxiliar, materials i tècniques de fabricació
1.7 Il·luminació i espais de treball

2 El moble i l’espai de restauració, allotjament i residencial

Tipologies de mobiliari en funció de les zones d’ús, així com l’equipament a mida, el moble en hotels i espais residencials, i els usos adaptats a l’entorn domèstic.

3 El moble i l’espai urbà

El mobiliari de l’espai públic polivalent: tipologies, materials i manteniment. Projectes a mida, organització de l’espai i elements singulars.

3.1 El moble urbà com a translació dels usos i hàbits domèstics.
3.2 El banc, la font i el fanal, els orígens del moble urbà
3.3 Elements lúdics, jocs infantils
3.4 Elements emblemàtics i referencials
3.5 Elements de senyalització i segregació dels espais
3.6 La ciutat i la bicicleta
3.7 Equipament per a platges
3.8 Usos, formes i materials
3.9 Vandalisme i manteniment
3.10 Il·luminació i espai urbà

4 El moble en els nous espais públics polivalents

Il·luminació, materials i disseny sostenible en grans espais per a actes i espectacles públics.

4.1 Il·luminació
4.2 Materials i tecnologies
4.3 Sostenibilitat i Ecodisseny

5 Treball Fi de Postgrau

Projecte final per dissenyar i produir dos elements de mobiliari: l’un enfocat al contract i l’altre al mobiliari per a l’autoproducció.

Si vols saber més sobre el Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà pots descarregar-te el pdf:

Vols saber-ne més sobre l’Escola de Màsters?

Cada curs, estudiants amb perfils professionals i culturals molt diversos de més de 80 nacionalitats de tot el món cursen la seva formació de màster o postgrau a Elisava. Volem propiciar connexions i xarxes entre els alumnes més enllà del context de cada màster per fomentar l’intercanvi de coneixement mitjançant projectes molt diversos: organitzem workshops interdisciplinars i conferències; projectes transdisciplinars amb estudiants de diversos màsters; col·laboracions amb empreses, institucions i ONG…

Workshops interdisciplinaris Col·laboracions amb empreses, institucions i ONG Elisava Masters’ Talks i conferències Elisava Alumni

Beques de màster

Vols estudiar el Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà a Elisava? En aquest apartat podràs consultar tota la informació sobre la convocatòria anual de beques, que reconeixen, premien i difonen el talent i l’excel·lència del futur alumnat de màster.

Beques Màsters Elisava